najlepsza praca dyplomowa poświęcona historii Śląska

Konkurs IPŚ

Liczymy, że nagroda zwiększy zainteresowanie wśród studentów badaniem dziejów Śląska i zachęci do napisania jak najlepszej pracy.
dgfg_Easy-Resize.com

O Konkursie

Nagroda IPŚ

Dzieje Śląska są wciąż badane przez kolejne pokolenia badaczy, którzy odkrywają pasjonujące karty tej historii. Aby promować badania śląskoznawcze wśród studentów, Instytut Piastów Śląskich postanowił ufundować nagrodę za najlepszą pracę dyplomową poświęconą historii Śląska.

Nagroda będzie wręczana w dwóch kategoriach:

  • Najlepsza praca magisterska (nagroda wysokości 3000 złotych)
  • Najlepsza praca licencjacka (nagroda w wysokości 2000 złotych)

Ważne informacje:

  • Udział w konkursie mogą wziąć prace dyplomowe tylko i wyłącznie obronione w roku kalendarzowym 2022.
  • W tegorocznej edycji wziąć udział mogą jedynie studenci z Uniwersytetu: Opolskiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego. Więcej informacji na temat regulaminu, terminów i innych informacji będzie pojawiało się na tej podstronie.

Prace zostaną ocenione przez komisję, w skład której wchodzą: Prof. Tomasz Przerwa (Uniwersytet Wrocławski), Prof. Marceli Tureczek (Uniwersytet Zielonogórski), Prof. Miron Urbaniak (Uniwersytet Wrocławski), Dr Bernard Linek (Uniwersytet Opolski), Mgr Piotr Piss (Instytut Piastów Śląskich).

OCENA PRAC

Komisja konkursowa

Aby zachować wysoki standard naszego konkursu w składzie komisji konkursowej zanalzły się osoby które swoją wiedzą i dorobkiem naukowym gwarantować będą rzetelną ocenę przesłanych prac. Część z Was z pewnością poznało naszych ekspertów na swoich uczelniach, jednak aby przybliżyć ich sylwetki prezentujemy krótką informację o każdym.

dr hab. Tomasz Przerwa prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor naczelny Śląskiego Kwartalnika Historycznego „Sobótka”, w swoich badaniach koncentruje się na dziejach Śląska po 1740 r., prowadzi zajęcia na kierunku Historia, Historia w Przestrzeni Publicznej, Militarioznawstwo, Dziedzictwo Kultury Materialnej, autor szeregu prac z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społecznej.

dr hab. Marceli Tureczek, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego

zajmuje się problematyką ochrony zabytków i zagadnień stosunków polsko-niemieckich na tle badań dziedzictwa kulturowego zachodniej Polski. Autor blisko 200 publikacji, w tym 21 książek. Obok badań zabytków, opublikował również kilka prac poświęconych problematyce pamięci i tożsamości współczesnego regionu lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-niemieckich. Wykładowca akademicki, społecznik, odznaczony przez Ministra Kultury w 2015 roku Złotą Odznaką za Opiekę nad Zabytkami.

dr hab. Miron Urbaniak, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

pracownik Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pasjonuje się ochroną dziedzictwa przemysłowo-technicznego Polski, służąc od lat ekspertyzami oraz dokumentacjami konserwatorskimi wielu Wojewódzkim Konserwatorom Zabytków. Jest członkiem i przewodniczącym Komisji Dziedzictwa Techniki PKN ICOMOS Polska oraz członkiem Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej przy Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków. Do tego jest autorem wielu publikacji poświęconych historii techniki np. “Zabytkowa stacja kolejowa Gniezno. Od Kolei Górnośląskiej do programu „Otto”.

dr Bernard Linek

historyk, pracownik naukowy Instytutu Śląskiego w Opolu. Badacz historii politycznej, społecznej i kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska w XIX i XX w. oraz relacji polsko-niemieckich. W latach 2002-2013 sekretarz redakcji „Studiów Śląskich”, w latach 2013-2019 redaktor naczelny czasopisma. Wspólnie z Adamem Dziurokiem redaktor serii „Górny Śląsk w Polsce Ludowej” (czwarty tom w przygotowaniu). Autor i redaktor kilkunastu publikacji książkowych.

Skip to content