Dzięki pomocy Instytutu nauczyłam się korzystać z komputera i internetu, bardzo mi to pomogło, dziękuje.