Z ogromną radością informujemy, że Instytut Piastów Śląskich otrzymał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w ramach Konkursu PROO-1a “Zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego”. Suma dotacji wynosi 348 000 złotych.

Ta znacząca alokacja środków umożliwi nam realizację strategicznego projektu o nazwie “Profesjonalizacja Instytutu Piastów Śląskich” w okresie trwania od 2023 do 2025 roku. Dzięki temu wsparciu, nasza organizacja będzie w stanie skutecznie i trwale odpowiedzieć na kluczowe wyzwania instytucjonalne, z jakimi się borykała.

Jesteśmy głęboko wdzięczni Narodowemu Instytutowi Wolności za okazane nam zaufanie i znaczący wkład finansowy, który pomoże nam w wzmocnieniu naszej struktury organizacyjnej oraz dalszym rozwijaniu naszej misji instytucjonalnej. Ten krok umożliwi nam jeszcze efektywniejsze wspieranie społeczności i propagowanie naszych celów statutowych.

Dzięki tym funduszom, jesteśmy przekonani, że będziemy mogli osiągnąć nasze cele z jeszcze większą determinacją i skutecznością. To ważny moment w historii Instytutu Piastów Śląskich i okazja do dalszego wzmacniania naszego wkładu w rozwój społeczeństwa.

Raz jeszcze, serdecznie dziękujemy Narodowemu Instytutowi Wolności za udzielone wsparcie oraz możliwość kontynuowania naszej ważnej misji. Jesteśmy gotowi do pracy i efektywnego wykorzystania przyznanych środków.

Skip to content