Think tank Instytutu Piastów Śląskich

Opracowania w ramach naszej działalności

Zapraszamy do zapoznainai się z raportami, analizami oraz wynikami badań zleconych bądź zrealizowanych przez zespół związany z think tankiem naszego instytutu.
pozamarginesemfdsf-1-min

Raport przygotowany
w formie do druku!

Architektura dla Wszystkich. Adrian Sitko.

Wykluczenie architektoniczne na terenie wybranych miejscowości regionu wałbrzyskiego

Raport przedstawia dogłębną analizę problematyki wykluczenia architektonicznego, skupiając się na dostępności budynków publicznych na Dolnym Śląsku. Przez lustrację rzeczywistości oraz deklaracji dostępności architektonicznej, dokument rzuca światło na wyzwania i bariery, z jakimi mierzą się osoby z ograniczoną mobilnością. Naszym celem jest nie tylko uświadomienie społeczeństwu skali problemu, ale również zaproponowanie konkretnych kroków i sugestii, które mogą przyczynić się do tworzenia bardziej inkluzywnych przestrzeni.

Głównym celem publikacji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat istotności dostępności architektonicznej i zaproponowanie rozwiązań, które mogą usunąć istniejące przeszkody, umożliwiając wszystkim pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

pozamarginesemfdsf

Raport przygotowany
w formie do druku!

RYNEK PRACY A PANDEMIA. Magdalena Wrzesińska.

Wpływ pandemii COVID-19 na rynek pracy w Polsce

Pandemia wpłynęła na zmianę oczekiwań zarówno pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy zaczęli większą wagę przykładać do umiejętności cyfrowych, zarządzania czasem i odporności na stres. Z kolei pracownicy zaczęli oczekiwać większej elastyczności zatrudnienia, stabilności oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Celem niniejszego raportu jest zbadanie wpływu pandemii COVID-19 na rynek pracy, zidentyfikowanie kluczowych trendów i wykluczeń, a także analiza przyczyn i skutków tych zmian. Przez głębokie zrozumienie tych aspektów, raport ma na celu dostarczenie wglądu w to, jak organizacje, pracownicy i polityka mogą dostosować się do nowej rzeczywistości rynku pracy.

pozamarginesemfdsf

Raport przygotowany
w formie do druku!

Poza marginesem. Magdalena Wrzesińska.

Analiza wykluczenia osób bezdomnych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który rzuca światło na często ignorowaną i marginalizowaną grupę społeczną – osoby bezdomne. W tym dogłębnym opracowaniu badamy złożoną i wielowymiarową naturę bezdomności, która wykracza poza prosty brak dachu nad głową. Omawiamy, jak bezdomność wpływa na poczucie bezpieczeństwa, stabilności i przynależności jednostki, pokazując, że jest to problem znacznie bardziej kompleksowy, niż mogłoby się wydawać.

W raporcie szczegółowo analizujemy różne aspekty wykluczenia społecznego, z jakimi borykają się osoby bezdomne, w tym bariery w dostępie do rynku pracy, usług zdrowotnych, edukacji i wsparcia społecznego. Ponadto, bierzemy pod lupę wpływ pandemii COVID-19 na życie osób bezdomnych, a także konsekwencje wzrostu liczby imigrantów dla zjawiska bezdomności.

ogolny-pzk7c45stdswylkk5dd7q8j8w4q3hernfsbn07nu3c-min-qc1xawxxme6iahp1x5d1re9ga4gvfleg005lo8rimw-min

Raport przygotowany
w formie do druku!

Cyfrowe cienie wykluczenia. Magdalena Wrzesińska.

Raport dotyczący wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym

W erze globalnej cyfryzacji, dostęp do Internetu i technologii cyfrowych stał się kluczowym elementem pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Nasz raport skupia się na badaniu wykluczenia cyfrowego – jego przyczyn, wpływu na różne grupy społeczne oraz proponowanych strategiach przeciwdziałania. Analizujemy, jak brak dostępu do technologii cyfrowych oraz niezbędnych umiejętności do ich efektywnego wykorzystania wprowadza nierówności społeczne i ogranicza możliwości rozwoju.

W raporcie wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z wykluczeniem cyfrowym, przedstawiono jego przyczyny i skutki. Poruszając ten temat, podkreślamy znaczenie zbierania informacji oraz analizy tego zjawiska, które stanowi istotne wyzwanie współczesności.

ogolny-pzk7c45stdswylkk5dd7q8j8w4q3hernfsbn07nu3c-min

Raport przygotowany
w formie do druku!

Niemy krzyk wykluczenia. Magdalena Więcek.

Raport dotyczący wykluczenia osób niesłyszących

Niniejszy raport dotyczy sytuacji osób  niesłyszących w Polsce. Osoby niepełnosprawne stanowią istotną część społeczeństwa i mają prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym do zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i stanem zdrowia. Ostatnie lata przyniosły zmiany w polityce społecznej, mające na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym wprowadzenie gwarancji niedyskryminacji w miejscu pracy. Jednakże, mimo tych zmian, udział osób niesłyszących w życiu społecznym w Polsce pozostaje niewielki.

Raport koncentruje się na analizie wykluczenia społecznego osób niesłyszących i  głuchych zarówno w sferze edukacji, komunikacji, życia społecznego, jak i w życiu zawodowym. Jego celem jest zgłębienie problematyki i przedstawienie przeszkód, z jakimi borykają się osoby głuche i niesłyszące w różnych obszarach życia.

raport 2

Raport przygotowany
w formie do druku!

Wykluczenie transportowe. Adrian Sitko.

Raport dotyczący wykluczenia transportowego na terenie wybranych miejscowości regionu wałbrzyskiego

Idea raportu ogniskuje się na temacie wykluczenia transportowego, definiowanego jako brak dostępu do zbiorowych form transportu zorganizowanego przez mieszkańców wybranych miejscowości regionu wałbrzyskiego.

Celem raportu jest przedstawienie zróżnicowanych aspektów tego zjawiska, jego przyczyn i skutków, oraz indywidualnej oceny stanu obecnego przez mieszkańców.

Raport ma również za zadanie ukazanie degradującego wpływu na środowisko transportu indywidualnego. To właśnie transport odpowiada za emisję jednej czwartej wszystkich gazów cieplarnianych na terenie Europy. Stąd też promowanie zbiorowych form transportu oraz inwestycje poczynione w ich rozwój, zarówno w obrębie pojedynczych miejscowości, jak i związków gmin i całych regionów, stanowi częściowe rozwiązanie jednego z największych wyzwań współczesności, jakim jest ochrona klimatu.

ogolny

Raport przygotowany
w formie do druku!

Wykluczenia. Magdalena Więcek.

Raport dotyczący wykluczenia kompetecyjnego i cyfrowego

Raport porusza współczesny problem, dotyczący wykluczenia kompetencyjnego na rynku pracy.

Obecny świat charakteryzuje się ciągłymi zmianami, dynamiką, rozwojem technologicznym, czy szeroko rozumianymi przemianami społeczno-gospodarczymi. Wszystko to prowadzi do nieustannego dostosowywania się do nowych realiów. Aby nie zostać w tyle, bardzo ważne jest nadążanie za technologicznymi nowościami, zmianami w stosunkach społecznych czy reorganizacjami czasu i sposobu pracy. Występowanie w społeczeństwie takich cech jak: brak elastyczności, statyczność oraz jednostajność spowodowały powstanie problemu, jakim jest wykluczenie kompetencyjne. W opracowaniu zostało szczegółowo przedstawione dane zjawisko oraz jego konsekwencje.

Skip to content