Think thank Instytutu Piastów Śląskich

Opracowania w ramach naszej działalności

Zapraszamy do zapoznainai się z raportami, analizami oraz wynikami badań zleconych bądź zrealizowanych przez zespół związany z think tankiem naszego instytutu.
raport 2

Raport przygotowany
w formie do druku!

Wykluczenie transportowe. Adrian Sitko.

Raport dotyczący wykluczenia transportowego na terenie wybranych miejscowości regionu wałbrzyskiego

Idea raportu ogniskuje się na temacie wykluczenia transportowego, definiowanego jako brak dostępu do zbiorowych form transportu zorganizowanego przez mieszkańców wybranych miejscowości regionu wałbrzyskiego.

Celem raportu jest przedstawienie zróżnicowanych aspektów tego zjawiska, jego przyczyn i skutków, oraz indywidualnej oceny stanu obecnego przez mieszkańców.

Raport ma również za zadanie ukazanie degradującego wpływu na środowisko transportu indywidualnego. To właśnie transport odpowiada za emisję jednej czwartej wszystkich gazów cieplarnianych na terenie Europy. Stąd też promowanie zbiorowych form transportu oraz inwestycje poczynione w ich rozwój, zarówno w obrębie pojedynczych miejscowości, jak i związków gmin i całych regionów, stanowi częściowe rozwiązanie jednego z największych wyzwań współczesności, jakim jest ochrona klimatu.

ogolny

Raport przygotowany
w formie do druku!

Wykluczenia. Magdalena Więcek.

Raport dotyczący wykluczenia kompetecyjnego i cyfrowego

Raport porusza współczesny problem, dotyczący wykluczenia kompetencyjnego na rynku pracy.

Obecny świat charakteryzuje się ciągłymi zmianami, dynamiką, rozwojem technologicznym, czy szeroko rozumianymi przemianami społeczno-gospodarczymi. Wszystko to prowadzi do nieustannego dostosowywania się do nowych realiów. Aby nie zostać w tyle, bardzo ważne jest nadążanie za technologicznymi nowościami, zmianami w stosunkach społecznych czy reorganizacjami czasu i sposobu pracy. Występowanie w społeczeństwie takich cech jak: brak elastyczności, statyczność oraz jednostajność spowodowały powstanie problemu, jakim jest wykluczenie kompetencyjne. W opracowaniu zostało szczegółowo przedstawione dane zjawisko oraz jego konsekwencje.