Projekty realizowane przez IPŚ

Informacje o projektach realizowanych ze środków budżetu państwa

Znajdziesz tu informacje na temat projektów realizowanych przez Instytut Piastow Śląskich ze środków budżetu państwa

Fabulae ex Silesia

Opowieści ze Śląska

Projekt “Fabulae ex Silesia – Opowieści ze Śląska” jest projektem edukacyjno-szkoleniowym, którego celem jest zwiększanie aktywności obywatelskiej z różnych miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z mniejszych miejscowości.

think tank

Profesjonalizacji think thanku Instytutu Piastów Śląskich

Rozwój thinktanku IPŚ którego działalność skupia się m.in. na problemach wykluczenia kompetencyjnego oraz społecznego, aktywizacji seniorów oraz spraw związanych z gospodarką i rozwojem turystyki. Tworzone raporty oraz analizy dostarczane są między innymi samorządom aby zwrócić uwagę konkretnych osób na napotkane problemy i zasugerować optymalne rozwiązania. Badania przeprowadzone przez IPŚ mogą okazać się pomocne przy np. usuwaniu ograniczeń wynikających z wykluczeń społecznych bądź przy analizie problemów o zbliżonej tematyce.

Rozwój instytucjonalny

Profesjonalizacja i rozszerzenie zakresu działań Instytutu Piastów Śląskich

Projekt skupia się na kluczowych założeniach, które obejmują zwiększenie profesjonalizmu instytutu poprzez zapewnienie finansowania dla członków, którzy będą mogli poświęcić się rozwojowi instytutu oraz przygotowywaniu wniosków i strategii. Projekt zakłada także zwiększenie aktywności Instytutu na Dolnym Śląsku poprzez organizowanie spotkań z pasjonatami i członkami instytutu, co ma przyczynić się do większego zaangażowania i identyfikacji społeczności lokalnej z instytutem. Ostatecznym celem jest zwiększenie liczby członków instytutu w regionie, co przyniesie korzyści zarówno instytutowi, jak i lokalnej społeczności.

in polish

Kampania społeczna upowszechniająca polskie dobre praktyki w zakresie polityki migracyjnej

Projekt “in Polish” reprezentuje zdecydowany krok w kierunku promowania przyjaznego wizerunku Polski oraz propagowania aktywnego zaangażowania w procesy integracyjne uchodźców ukraińskich. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa postrzegania Polski jako kraju otwartego, przyjaznego i aktywnie angażującego się w procesy integracji uchodźców ukraińskich. Główne 16 spotów ukazujące fenomen polskiego społeczeństwa są dostępne w 7 językach: polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański i włoski. Cały projekt kierowany jest w języku angielskim i polskim aby docierać do jak największej ilości osób poza granicami Polski.

Skip to content