Projekty realizowane przez IPŚ

Informacje o projektach realizowanych ze środków budżetu państwa

Znajdziesz tu informacje na temat projektów realizowanych przez Instytut Piastow Śląskich ze środków budżetu państwa

Fabulae ex Silesia

Opowieści ze Śląska

Projekt „Fabulae ex Silesia – Opowieści ze Śląska” jest projektem edukacyjno-szkoleniowym, którego celem jest zwiększanie aktywności obywatelskiej z różnych miejscowości na terenie województwa dolnośląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób z mniejszych miejscowości.

think tank

Profesjonalizacji think thanku Instytutu Piastów Śląskich

Rozwój thinktanku IPŚ którego działalność skupia się m.in. na problemach wykluczenia kompetencyjnego oraz społecznego, aktywizacji seniorów oraz spraw związanych z gospodarką i rozwojem turystyki. Tworzone raporty oraz analizy dostarczane są między innymi samorządom aby zwrócić uwagę konkretnych osób na napotkane problemy i zasugerować optymalne rozwiązania. Badania przeprowadzone przez IPŚ mogą okazać się pomocne przy np. usuwaniu ograniczeń wynikających z wykluczeń społecznych bądź przy analizie problemów o zbliżonej tematyce.