Przedstawiamy najnowszy raport Think Tanku Instytutu Piastów Śląskich, poświęcony kluczowemu zagadnieniu wykluczenia architektonicznego na Dolnym Śląsku. Praca ta skupia się na analizie dostępności budynków publicznych dla osób z ograniczoną mobilnością, porównując oficjalne deklaracje dostępności z rzeczywistym stanem infrastruktury.

W obliczu rosnącej potrzeby tworzenia inkluzjiwej przestrzeni publicznej, nasz dokument rzuca światło na bariery, które na co dzień napotykają osoby z niepełnosprawnościami. Przez szczegółowe badanie i weryfikację dostępności architektonicznej w wybranych gminach i miejscowościach Aglomeracji Wałbrzyskiej, raport podkreśla kluczowe wyzwania oraz proponuje praktyczne rozwiązania mające na celu eliminację istniejących przeszkód.

Głównym celem naszej publikacji jest nie tylko uwypuklenie problemu wykluczenia architektonicznego, ale również inspirowanie do działań zmierzających do budowy bardziej dostępnej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich. Wierzymy, że poprzez zwiększenie świadomości społecznej i współpracę na różnych poziomach administracji i społeczeństwa, możliwe jest stworzenie inkluzjiwnego środowiska, w którym każdy ma równe szanse na uczestnictwo w życiu społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu dostępnego na naszej stronie internetowej, aby razem z nami pracować nad przestrzenią publiczną wolną od barier.

Przeczytaj pełny raport

Skip to content