W kilku słowach

Nasz projekt “Nauka Polskiego dla Imigrantów z Ukrainy” stanowi wsparcie dla osób, głównie kobiet i ich dzieci, uciekających przed wojną z Ukrainy i szukających bezpieczeństwa i lepszych warunków życia w Polsce. Celem naszej inicjatywy jest umożliwienie imigrantom nauki języka polskiego, co jest kluczowym elementem adaptacji w nowym środowisku.

W ramach naszego projektu oferujemy różnorodne kursy językowe, dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, które pozwalają uczestnikom szybko przyswoić sobie podstawy języka polskiego oraz rozwijać umiejętności komunikacyjne. Nasze zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, którzy angażują się w proces nauczania z pasją i zaangażowaniem.

Ponadto, nasz program nie tylko skupia się na nauce języka, ale także oferuje wsparcie w procesie integracji społecznej i kulturowej. Organizujemy spotkania integracyjne, podczas których uczestnicy mogą wymieniać doświadczenia, poznawać kulturę polską oraz nawiązywać nowe kontakty społeczne.

Jaki jest cel naszego projektu?

Jesteśmy przekonani, że umiejętność komunikowania się w języku polskim otwiera wiele możliwości rozwoju osobistego i zawodowego dla imigrantów z Ukrainy, którzy często są kobietami i dziećmi uciekającymi przed wojną. Dlatego też, nasz projekt stanowi ważny krok w procesie adaptacji oraz integracji społecznej tych osób w polskim społeczeństwie.

Dzięki wsparciu naszych partnerów oraz zaangażowaniu społeczności lokalnej, mamy nadzieję kontynuować naszą misję i pomagać imigrantom z Ukrainy, szczególnie kobietom i dzieciom, w zdobyciu umiejętności językowych oraz osiągnięciu spokojnego życia w Polsce.

Skip to content