W kilku słowach

Nasz projekt “Cyfrowy Senior” został stworzony z myślą o przekazywaniu umiejętności z obsługi komputera i Internetu osobom starszym, aby umożliwić im pełniejszy udział w cyfrowym świecie. Do tej pory udało się nam przeszkolić kilkuset seniorów z zakresu korzystania z komputera, wyszukiwania informacji w Internecie oraz podstawowej obsługi narzędzi cyfrowych.

Poprzez organizację kursów, warsztatów oraz spotkań praktycznych, przekazujemy seniorom niezbędne umiejętności w obszarze obsługi komputera, wyszukiwania informacji w Internecie oraz korzystania z podstawowych narzędzi cyfrowych. Instruktorzy dostosowują program zajęć do potrzeb i umiejętności uczestników, zapewniając indywidualne podejście i wsparcie.

Jaki jest cel naszego projektu?

Dzięki naszym działaniom, seniorzy nie tylko zdobywają praktyczne umiejętności w obszarze technologii, ale także zyskują większą pewność siebie w korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań. Projekt “Cyfrowy Senior” ma na celu nie tylko eliminowanie bariery cyfrowej, ale także promowanie aktywnego uczestnictwa seniorów w społeczeństwie informacyjnym na stałe.

Jesteśmy dumni z faktu, że nasz projekt ma ciągły charakter i daje możliwość coraz większej liczbie seniorów uczestnictwa w szkoleniach oraz rozwijania swoich umiejętności cyfrowych. Dzięki zaangażowaniu naszych partnerów oraz wsparciu społeczności lokalnej, jesteśmy pewni, że będziemy kontynuować naszą misję i przyczyniać się do poprawy jakości życia seniorów poprzez rozwój kompetencji cyfrowych.

Skip to content