W kilku słowach

Dolnośląskie Forum Seniora to wyjątkowe dwudniowe wydarzenie, które koncentruje się na potrzebach i potencjale seniorów Dolnego Śląska. Naszym głównym celem jest edukacja seniorów, członków ich rodzin oraz osób zaangażowanych w działalność na rzecz osób starszych, określanych jako liderzy społeczni. Dążymy do zapewnienia wszystkim seniorom równych szans w dostępie do ulg, usług i rozwiązań im dedykowanych, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym.

Forum koncentruje się na aktualnych wyzwaniach związanych ze starzeniem się społeczeństwa polskiego. Aktywizacja seniorów, walka z wykluczeniem społecznym, promowanie zdrowego stylu życia, aspekty psychologiczne starzenia się, wyzwania społeczne i rodzinne, rozwój osobisty i edukacja seniorów, zarządzanie finansami na emeryturze, a także kultura, sztuka i rozrywka dostosowane do potrzeb tej grupy wiekowej, to tylko niektóre z tematów, które zostaną omówione w trakcie paneli podczas Forum.

W trakcie Forum organizujemy również dodatkowe działania, takie jak:

  1. Warsztaty komputerowe dla seniorów: Zapewniamy seniorom możliwość udziału w warsztatach komputerowych, które pomagają zwiększyć ich umiejętności w obszarze technologii cyfrowych oraz korzystania z Internetu.

  2. Szkolenia “Bezpieczny Senior”: Przeprowadzamy szkolenia dotyczące bezpieczeństwa dla seniorów, które mają na celu zwiększenie ich świadomości w zakresie zagrożeń związanych z oszustwami, przestępstwami internetowymi i innymi formami wykorzystywania osób starszych.

  3. Darmowe porady prawne: Udzielamy seniorom darmowych porad prawnych przez cały czas trwania Forum. Wspierają nas przy tym prawnicy zaprzyjaźnieni z Instytutem, którzy służą pomocą w rozwiązywaniu różnorodnych kwestii prawnych i praw człowieka.

Wieczór integracyjny z muzyką na żywo zostanie zorganizowany w celu uhonorowania osób i instytucji, które aktywnie działają na rzecz seniorów w Dolnym Śląsku. To wyjątkowa okazja do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz promowania integracji seniorów, jak również zrozumienia ich praw i potrzeb.

Jaki jest cel naszego projektu?

Naszym głównym celem jest stworzenie przestrzeni dla seniorów Dolnego Śląska, w której będą mogli zdobywać wiedzę, rozwijać swoje umiejętności, budować relacje społeczne oraz uzyskiwać wsparcie w różnych obszarach życia. Poprzez organizację Forum Seniora dążymy do promowania aktywnego i godnego starzenia się poprzez zapewnienie dostępu do edukacji, informacji, poradnictwa prawno-społecznego oraz aktywnej integracji społecznej. Naszym celem jest również podniesienie świadomości społecznej na temat potrzeb i możliwości seniorów, jak również promowanie ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznym Dolnego Śląska.

Skip to content